ข่าวการศึกษา

ด่วน มาแล้วหลักสูตรอบรมคูปองครู 2561

วันนี้ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับโครงการ พัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก ซึ่งหลักสูตรที่ต้องไปปรับปรุงเมื่อผ่านแล้วจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิก
  2. ประกาศ การประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองเพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม)คลิก ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม)
  3. ปฏิทินการดำเนินการอบรมตามโครงการคูปองครู ละเอียดไม่ต้องถามซ้ำ

  4. แชร์ด่วน ประกาศหลักสูตรคูปองครูรอบสอง 661 หลักสูตร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เว็บไซต์ : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button