หนังสือคู่มือ

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ….

วันนี้เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่ ข้อมูลการ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ซึ่ง ร่าง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.  ก็อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นด้วย และอยากให้คุณครูได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน ที่  ข่าวนี้  >> กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ไฟล์ต้นฉบับ : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button