อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “สุจริตไทย” จบหลักสูตรแล้วได้รับเกียรติบัตรทันที

เดี๋ยวนี้หลายๆองค์กร รวมถึงครูเราเริ่มมีการอบรมออนไลน์เยอะมากขึ้น เนื่องด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีขึ้น และได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงมีการทำวิทยฐานะ ว.21 ที่ต้องเก็บชั่วโมงการอบรมด้วย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ครูหลายท่านเข้าสู่ระบบการอบรมออนไลน์หลายๆหลักสูตร วันนี้ รักครู.com ก็ขอแนะนำหลักสูตร สุจริตไทย  อีกหนึ่งหลักสูตร เมื่อบรมเรียบร้อยแล้วก็จะได้เกียรติบัตรเก็บไว้เป็นผลงาน  ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดงบประมาณ(ไม่เสียตังค์)ในการเข้ารับการอบรม

หลักสูตรนี้มีให้เรียนทั้งบุคคลทั่วไปและข้าราชการครู ซึ่งเราขอนำมาแบ่งปันในส่วนของข้าราชการครู รายละเอียดดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ

เข้าสู่หลักสูตร สุจริตไทย สำหรับ ข้าราชการ บทเรียนนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ 30-60 นาที เพื่อพัฒนา ความรู้ และแนวทาง สู่การเป็น ข้าราชการสุจริต ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีเกียรติ และก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง”

โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
กรณีศึกษา ใช้กรณีจริงที่มีคำตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว เพื่อเป็นการศึกษา และเป็นข้อคิด
การสอบ ใช้การสมมุติเหตุการณ์ เพื่อทดสอบความเข้าใจ พร้อมมีเฉลยเพื่อเป็นแนวทางของผู้เรียน ให้นำไปปรับใช้เมื่อเผชิญปัญหาจริง

แบบทดสอบจะทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ว่า การกระทำ ดังกล่าวนั้น ผิด หรือ ถูก และหลังจากที่ตอบแบบทดสอบแต่ละข้อแล้ว ระบบจะเฉลยทันที

ผู้เรียนทุกคนจะต้องตอบถูกทุกข้อ ถึงจะสอบผ่าน หากกรณีที่ไม่ผ่าน ระบบจะให้ผู้เรียนย้อนกลับมาตอบคำถามใหม่เพื่อเป็นทบทวน และเรียนรู้ข้อมูลเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนที่มาจากการวิจัยแล้วว่า จะเป็นการช่วยปลูกฝังชุดความคิดใหม่ให้กับผู้เรียนได้

* หลังจากเรียนและสอบจนจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากหลักสูตรทันทีจากระบบ

สามารถเข้าเรียนได้ที่ : https://www.thaihonesty.org/
แล้วลงทะเบียนที่ลิ้งก์ https://thaihonesty.org/org/other/register
แล้วเลือก หลักสูตรสำหรับข้าราชการ

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "สุจริตไทย" จบหลักสูตรแล้วได้รับเกียรติบัตรทันที

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button