การเรียนการสอน

สทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ใน 4 รายวิชาคือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ไม่ได้สอบ O-NET และ NT เพื่อใช้ในการทดสอบปลายปี 2562 โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สทศ.สพฐ. ได้เลยจ้า

คลิก เพื่อดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

คลิกดู แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button