หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)

1. หนังสือแจ้ง สพท.

2. บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3. บัญชีจัดสรรราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร รายโรง

5. ร.ร.ไม่ได้รับจัดสรร

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button