อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร เรื่อง พัฒนาองค์ความรู้ด้านจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

แบบทดสอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
คำชี้แจง โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอเชิญทุกท่านร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายละเอียด ดังนี้
1. ให้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน จากเว็บไซต์ www.dlthailand.com
2. ให้ผู้เข้าทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail (มีข้อจำกัดในการส่งเมล์ เมื่อระบบเต็มอีเมล์จะไม่ส่ง กรุณาทำในวันถัดไป)

รายละเอียดตามลิงค์ทำแบบทดสอบ https://forms.gle/a2UFM35AhQQttAEg7

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button