อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร จำนวน 10 หลักสูตร จาก สพป.พิษณุโลก เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร จำนวน 10 หลักสูตร จาก สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หลักสูตรที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยการใช้กระบวนการ (Coaching & Mentoring) สำหรับศึกษานิเทศก์
https://forms.gle/3hq65pvhD7z6RxNZ6
หลักสูตรที่ 2 Covid 19
https://forms.gle/D6F2YGEo5fYXx3eYA
หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครู
https://forms.gle/hLLe7huoXFFod34x7
หลักสูตรที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
https://forms.gle/5JBEK3jwJBNEhmfe6
หลักสูตรที่ 5 สมรรถนะ
https://forms.gle/xjPyNtTroHtGHBn59
หลักสูตรที่ 6 แนะแนว
https://forms.gle/7qD55wHFZnMEDw5N8
หลักสูตรที่ 7 สังคม
https://forms.gle/gNXL4JAgp6Kr7zc76
หลักสูตรที่ 8 หลักสูตร
https://forms.gle/WwYgDy2RchZf34Yv6
หลักสูตรที่ 9 ลดเพิ่มรู้
https://forms.gle/rjQaAFAXnH7cQLfH6
หลักสูตรที่ 10 จิตวิทยา
https://forms.gle/de3UP9yp2dCQcLAZA

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอบคุณ : Kodwimol Chaiyasoda ที่แนะนำหลักสูตรครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button