อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมาเขต 7

ประชาสัมพันธ์ทำแบบทดสอบออนไลน์ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมาเขต 7 เรื่อง การประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมลครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezg915TdWlsLAHFv-kkc4L1k3NITwAA_27F-ilke0zsllGMQ/viewform?usp=sf_link

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมาเขต 7

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button