หนังสือราชการ

ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ : รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
Back to top button