อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จากมูลนิธิครูของแผ่นดิน

มูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้เปิดให้ทำ แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
แบบทดสอบออนไลน์ “ฅุรุชนคนดี”
แบบทดสอบออนไลน์ “อนุชนคนดี”

สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่  https://www.teacherofthailand.com

Back to top button