อบรมออนไลน์

แบบทดสอบ​ออนไลน์​ ความรู้​เกี่ยวกับ​สิทธิการลาของข้าราชการ​และพนักงาน​ราชการ​ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

แบบทดสอบ​ออนไลน์​ ความรู้​เกี่ยวกับ​สิทธิการลาของข้าราชการ​และพนักงาน​ราชการ​
ทดสอบผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรอัตโนมัติ ทางเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
ลิ้งแบบทดสอบ​
Back to top button