โรงเรียนสวยน่าอยู่

ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
🎺
💕#เย็นย่ำ..#ก็ฮัมเพลง…🎶🌿
🌳🏡#โรงเรียนบ้านแม่แมม #อำเภอแม่แตง #จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2…#เป็นโรงเรียนบนดอยที่ยากลำบากที่สุดในการเดินทาง..#ตั้งอยู่บนดอยสูง…#ที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา.
🏡🌳…#แม่แมม..#มาแล้ว..#อยากมาอีก..⚘🌿🦋

Back to top button