โรงเรียนสวยน่าอยู่

ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
🎺
💕#เย็นย่ำ..#ก็ฮัมเพลง…🎶🌿
🌳🏡#โรงเรียนบ้านแม่แมม #อำเภอแม่แตง #จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2…#เป็นโรงเรียนบนดอยที่ยากลำบากที่สุดในการเดินทาง..#ตั้งอยู่บนดอยสูง…#ที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา.
🏡🌳…#แม่แมม..#มาแล้ว..#อยากมาอีก..⚘🌿🦋
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ไปแอ่วเจียงใหม่ โรงเรียนสวยบนดอยที่ โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button