อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องดวงจันทร์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ดวงจันทร์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ดวงจันทร์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/mcyn/ttax/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/HkzPEE1P1kjZMmFr8

Back to top button