อบรมออนไลน์

เชิญชวน ทำแบบทดสอบออนไลน์ 7 หลักสูตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เชิญชวน ทำแบบทดสอบออนไลน์ 7 หลักสูตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง แผนที่ดาว
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/kjwl/fkjm/#p=1
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/FrLX5CqdMmvggShc8
2. ความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/wfsz/keym/#p=1
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/XpVNG29NzyXj5xRv6
3. ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการท่องแดนเอกภพ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/depv/hxab/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/2CCDcebEZfCbjfhx9
4. ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ระบบสุริยะ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/astp/cllf/#p=1
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/jyJ4XLS8sB471KkZ9
5. ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กลุ่มดาวที่โดดเด่นและวัตถุที่มองเห็นบนท้องฟ้าจริง
***ข้อมูลกลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/mcyn/cfsg/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/frC6mJBbnwaKoKX49
6. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :https://pubhtml5.com/wnjg/jhkj
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSkb7YPISpNTvN1Yd2jVBJrCfFE7TMe0i8-RLumQYnB2UNMw/viewform
7.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :https://pubhtml5.com/wnjg/wpcr
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9cjuoQuNAHDfBbnjG8IZSzr_xV9OvqciNB-wPsf3uTrYJiQ/viewform
หากมีข้อสงสัยสอบถามที่เพจ : https://www.facebook.com/roietplanetarium

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button