งานราชการ

ตำแหน่งงานใหม่ 72 ตำแหน่ง จาก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

แจ้งประกาศตำแหน่งงานใหม่ 72 ตำแหน่ง จาก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพังงา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275760500055953

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275719805478356

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างโยธา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275676636329222

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างเครื่องกล
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275675985291985

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 64 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275594874042687

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275532374927942

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต))
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275517377880160

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637275515008964666

ที่มา : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button