การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

แนวทางการสอนชดเชย ในการเปิด-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามที่ กระทรวงศึกษา โดย สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 และจัดให้มีการสอนชดเชยจนครบตามหลักสูตร นั้น ก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวทางเป็น Infographic ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว รักครู.com จะสรุปให้ครูได้ทราบตามภาพด้านล่าง เลยครับ

แนวทางการสอนชดเชย
1. สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล หลักสูตรกำหนดให้เรียน 180 วัน ดังนั้นเวลาเรียนทั้งสองภาคเรียน 93 + 88 วันนั้น ครบ 180 วัน ไม่ต้องทำการสอนชดเชย  (แต่จะมีเรื่องอาหารกลางวัน กับ อาหารเสริม (นม) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันโรงเรียนตัดสินใจดำเนินการเองนะครับ )
2. สำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้
แนวทางการ สอนชดเชย  สำหรับเวลาเรียนที่ขาดไปในแต่ละภาคเรียน อาจจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีดังนี้
2.1 เรียนที่โรงเรียน  โดย
– เพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวัน
– เพิ่มวันเรียนในแต่ละสัปดาห์ (ควรเลือกเสาร์หรืออาทิตย์เพียง 1 วัน)
– จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร
2.2 เรียนที่บ้าน  โดย
– กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ใช้เวลาสอดคล้องกับเวลาในตารางสอน
– ครูมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ใบงาน ,เรียนรู้จากสถานการณ์จริง, การส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ
– สอนตามแนวทาง Flipped Classroom
2.3  เรียนผ่านออนไลน์
– จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์
– เลือกใช้สื่อออนไลน์และสาระการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และวัตถุประงสงค์ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้
– นับชั่วโมงการเรียนได้ (เช็คชื่อมาเรียนด้วย)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการสอนชดเชย ในการเปิด-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button