การเรียนการสอน

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ดาวน์โหลด

การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ดาวน์โหลด

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button