อบรมออนไลน์

เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตรอบรมออนไลน์ “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๒ นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตรอบรมออนไลน์ “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๒ นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตรอบรมออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๒ นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๒
ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐๐ คน หากเต็มก่อนจะปิดรับสมัครก่อน
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง QR CODE
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตรอบรมออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๒ นับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชม. Download

ที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button