อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเรียนรู้กัญชากัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเรียนรู้กัญชากัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเรียนรู้กัญชากัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โปรดอ่านคำแนะนำ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาเรียนรู้บทเรียน จาก คลังความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. เริ่มทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์
4. สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
5. หาก ชื่อ และ ข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล ก่อนพิมพ์ใบประกาศ

*  70% จะพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ ได้เลย

อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเรียนรู้กัญชากัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

ทำ แบบทดสอบ และ อบรมออนไลน์ คลิก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button