อบรมออนไลน์

การศึกษาท้องถิ่น ชวนอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมรับ เกียรติบัตร ฟรี

วันนี้เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย ได้โพสต์ เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ อบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ได้ทาง Facebook LIVE : เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย หรือ
YouTube LIVE : ช่อง LS.Channel (https://bit.ly/3ubELhF)
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รับชมได้ฟรี!! พร้อมเกียรติบัตร

#แชรไว้ก่อนเลยจ้า #อบรมออนไลน์

การศึกษาท้องถิ่น ชวนอบรม ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมรับ เกียรติบัตร ฟรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button