ข่าวการศึกษาสาระความรู้

นโยบาย สพฐ. จะพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) ของครู DC1-DC7 คืออะไร

นโยบาย สพฐ. จะพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) ของครู DC1-DC7 คืออะไร

เมื่อคราว สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564  ได้มีการพูดถึง การกำหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งร่างออกมาได้เป็น 3 ระดับ คือ
– สมรรถนะดิจิทัลระดับขั้นพื้นฐาน  จะมี 3 ขั้น  DC1  DC2  DC3
– สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง 2 ขั้น  DC4  DC5
– สมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง 2 ขั้น  DC6  DC7
รวมทั้งสิ้นเป็น 7 ขั้น ซึ่งในแต่ละระดับต้องมี สมรรถนะดิจิทัล ที่จำเป็นใน 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ โดยทาง กพฐ. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา และทำการยกร่างตัวนี้จนเสร็จเรียบร้อย ต่อไปก็จะมีการกำหนดว่าในแต่ละระดับต้องมี สมรรถนะดิจิทัล ที่จำเป็นมากน้อยอย่างไร แล้วจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนครูก็จะมี 2 กลุ่ม คือครูที่สอนทางด้านคอมพิวเตอร์และครูที่สอนวิชาทั่วไป ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะช่วยให้ครูในปัจจุบันและครูในอนาคต อย่างเช่นคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ที่ผลิตครู สามารถจัดเตรียมนักศึกษาที่เรียนทางด้านครู ให้มุ่งเน้นเข้าไปสู่ทักษะดังกล่าวนี้ได้เลย และยังสามารถเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศูนย์ HCEC) ของกระทรวงศึกษาธิการได้ และหากเป็นครูที่ยังเรียนอยู่ในระบบยังไม่จบปริญญาตรี สามารถไปเข้ารับการทดสอบแล้วเชื่อมโยงระดับกับวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของคุรุสภาได้ หากผ่านการทดสอบของกระทรวงฯแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบของคุรุสภาซ้ำอีก สามารถใช้แทนกันได้เลย” ประธาน กพฐ. ได้กล่าวไว้

นโยบาย สพฐ. จะพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) ของครู DC1-DC7 คืออะไร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จากภาพจะเห็นว่าในระดับ
DC1-DC3  คือ การมีความสามารถขั้นพื้นฐานที่มีความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล
DC4-DC5  คือ มีความรู้พื้นฐาน + กับมีทักษะ ในการจัดการความรู้พื้นฐานนั้นๆ
DC6-DC7  คือ การนำความรู้พื้นฐาน + ทักษะ ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน ด้วย

รายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้ คาดว่าทาง สพฐ. จะประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่ง
อ่านรายละเอียดเบื้องต้นก่อน  นโยบายข้อที่ 2 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล (อ่านนโยบายข้ออื่นๆ สไลด์การนำนโยบายรัฐมนตรี ศธ. 11 ข้อสู่การปฏิบัติ )

แหล่งที่มาของข้อมูล
เว็บไซต์ ครูกบ  http://krukob.com/web/qqq
เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.  https://www.facebook.com/obec.pr/posts/1338665433170602

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button