งานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 592 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 592 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสอบ
1. พนักงานบริการ จำนวน 36 อัตรา
2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 79 อัตรา
3. ลูกมือช่าง จำนวน 23 อัตรา
4. พนักงานการเงินการบัญชี จำนวน 6 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 14 อัตรา
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 12 อัตรา
7. พนักงานรถทุ่นแรง จำนวน 2 อัตรา
8. พนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
10. พนักงานสถิติ จำนวน 10 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างโลหะ จำนวน 7 อัตรา
13. ช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา
14. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
15. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 159 อัตรา
16. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 73 อัตรา
17. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 74 อัตรา
18. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอวพิวเตอร์ จำนวน 73 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button