ข่าวการศึกษา

ด่วน !! คุรุสภาสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ด่วน !! คุรุสภาสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น และในตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเชิญชวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/myoeFXETr9HsJkZe8   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด่วน !! คุรุสภาสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
QR Code แบบสำรวจข้อมูลผู้มีความประ

ที่มาของข่าว : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button