อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 หลักสูตร โดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 หลักสูตร โดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ได้เปิด อบรมออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร จึงเชิญชวนครูทั่วไทยได้เข้ามาร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ซึ่งหลักสูตรต่างๆ น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่  2 – 5  สิงหาคม 2564 มีดังนี้

1. ปั้นครูสู่ Graphic design สร้างสรรค์งานออกแบบง่าย ด้วยแอพ Canva
2. เปลี่ยนเนื้อหาที่วุ่นวายให้กลายเป็นบทเรียนที่แสนสนุกด้วย WordWall
3. “การประยุกต์ใช้ Autocrat ผสานข้อมูลกับGoogle Sheet สร้างเอกสารและส่งอีเมลอัตโนมัติ”
4. สร้างเกมคำถามกับโปรแกรม Kahoot
5. สร้างข้อมูลสารสนเทศง่ายๆด้วย Google Sheet และ Google Data Studio
6. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms
7. สร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site
8. Ghost All Win by ต้น

อบรมผ่าน Youtube Live 

อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 หลักสูตร โดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 หลักสูตร โดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 หลักสูตร โดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

Back to top button