อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ จัดการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ (ทางลัด )

อบรมออนไลน์ จัดการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พบกับการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ทาง http://learn.parliament.go.th/lms/ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2564
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขอเชิญชวนเครือข่ายพลเมืองของรัฐสภาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ประกอบด้วย
– บทบาทรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
– ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
– บทบาทพลเมืองกับการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
– การพัฒนาพื้นที่ชุมชนด้วยนวัตกรรมประชาธิปไตย

สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 (16 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันที
ลิ้งก์วิชาเรียน : https://learn.parliament.go.th/lms/course/view.php?id=58
ขั้นตอนการเข้าระบบการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) shorturl.asia/EX941
เพจสอบถาม รายละเอียดการอบรม  เครือข่ายพลเมืองของรัฐสภา

อบรมออนไลน์ จัดการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อบรมออนไลน์ จัดการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิธีการสมัครสมาชิก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button