อบรมออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ 1

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ 1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม สแกน QR CODE ที่แนบในประกาศ เพื่อเข้ากลุ่มไลน์
สอบถามเพิ่มเติม ๐๘๖ ๘๗๙ ๖๘๕๗ (ทิฆัมพร มาลาล้ำ)

ขอให้ผู้มีสิทธเิ์ข้ารับการอบรมสแกน QR Code ที่แนบในประกาศนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์(Open Chat)
อนึ่ง การตั้งชื่อในกลุ่มไลน์ให้ตั้งชื่อดังตัวอย่าง“234วชิระ”(เลขประจำ ตัว 3 เลขท้ายและชื่อตนเองโดยไม่เว้นวรรค)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  Download

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button