อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) รับจำนวนจำกัด

อบรมออนไลน์ ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) รับจำนวนจำกัด

ประชาสัมพันธ์**อบรมฟรี มีเกียรติบัตรด้วยค่ะ**
📢เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) ในวันที่ 25 กันยายน 2564
🟥 ประชุมผ่านระบบ ZOOM

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-24 กันยายน 2564(รับจำนวน 300คนเท่านั้น)
(โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นปกติ 62 และ 63 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ )

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์

 

Back to top button