อบรมออนไลน์

เรียนออนไลน์ฟรี 14 วิชา การดูแลผู้สูงอายุในสังคมดิจิตอล ผ่าน ThaiMooc

เรียนออนไลน์ฟรี 14 วิชา การดูแลผู้สูงอายุในสังคมดิจิตอล ผ่าน ThaiMooc

เปิดเรียนแล้ว 14 วิชา (เรียนฟรีตลอดทุกวิชา) ได้แก่
1.การดูแลโภชนาการฯ (STOU022)>https://bit.ly/stou022
2.การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ฯ (STOU023)>https://bit.ly/stou023
3.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบฯ (STOU032)> https://bit.ly/stou032
4.กฎหมายแรงงานฯ (STOU033)> https://bit.ly/stou033
5.ความรู้เรื่องการเงินฯ (STOU034)>https://bit.ly/stou034
6.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานฯ (STOU035)>https://bit.ly/stou035
7.การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ (STOU029)>https://bit.ly/stou029
8.การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (STOU026)> https://bit.ly/stou026
9.ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (STOU025)>https://bit.ly/stou025
10.การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุฯ (STOU024)https://bit.ly/stou024
11.การประเมินสัญญาณชีพ การใช้ยา และการป้องกันการติดเชื้อฯ (STOU027)https://bit.ly/stou027
12.การดูแลระบบทางการหายใจ ระบบทางเดินอาหารฯ (STOU028)https://bit.ly/stou028
13.โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยฯ (STOU031) https://bit.ly/stou031
14.การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ (STOU030)https://bit.ly/stou030
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ที่นี่ https://bit.ly/thaimooceldercare
เพิ่ม Line เป็นเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ https://lin.ee/QkD5IHL

เรียนออนไลน์ฟรี 14 วิชา การดูแลผู้สูงอายุในสังคมดิจิตอล ผ่าน ThaiMooc

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button