อบรมออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่” มี เกียรติบัตรจาก สพฐ. และ มจร.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่” มีเกียรติบัตรจาก สพฐ. และ มจร.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่” 134 ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.mcucon.com/register/
🛡ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom
📍ห้องที่ 1 Meeting ID : 9842044510
📍ห้องที่ 2 Meeting ID : 9998248047
📍ห้องที่ 3 Meeting ID : 6766961123
📍ห้องที่ 4 Meeting ID : 9519265422
📍ห้องที่ 5 Meeting ID : 9899933546
🛡ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook “สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
มีเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลังการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ www.mcucon.com
ติดตามเกียรติบัตรได้ที่ไลน์ OA มจร https://lin.ee/kuubrNG

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่” มี เกียรติบัตรจาก สพฐ. และ มจร.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button