สื่อการสอน

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 การเรียนการสอนผ่าน DLTV ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

📌กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 📑
สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV📡
🎓ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น🎓
สามารถดาวน์โหลดที่นี่……👇🏻
กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Back to top button