ข่าวชาวบ้าน

รายชื่อ 46 ประเทศ เข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64

รายชื่อ 46 ประเทศ เข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64

รายชื่อ 46 ประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารข้างล่างนี้

รายชื่อ 46 ประเทศ เข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64 รายชื่อ 46 ประเทศ เข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64 รายชื่อ 46 ประเทศ เข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button