อบรมออนไลน์

ก.ค.ศ. เปิดอบรมออนไลน์ การทำวิทยฐานะ ว.PA ตำแหน่ง ครู 5 หลักสูตร

ก.ค.ศ. เปิดอบรมออนไลน์ การทำวิทยฐานะ ว.PA ตำแหน่ง ครู 5 หลักสูตร

สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับเว็บไซต์ https://www.starfishlabz.com ได้เปิดคอร์ส อบรมออนไลน์ สำหรับครู ที่จะขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ เพื่อ ให้ครูทำความเข้าใจภาพรวมของการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (วPA) ในตำแหน่งครู ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ

โดยมีทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

  2. เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

  3. เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning

  4. เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

  5. การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

หลังจากเรียนจบจะมี เกียรติบัตร พร้อมระบุชั่วโมงมอบให้  เข้าอบรมได้จากลิ้งก์ด้านล่างเลยครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. เปิดอบรมออนไลน์ การทำวิทยฐานะ ว.PA ตำแหน่ง ครู 5 หลักสูตร

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ การทำวิทยฐานะ “ตำแหน่งครู” ว PA

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button