อบรมออนไลน์

สสวท. เปิด อบรมออนไลน์ “กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565” ออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference

สสวท. เปิด อบรมออนไลน์ “กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565” ออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference

ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สสวท. รับสมัครครูเข้ารับการอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565” ออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference
.
– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6-8 เมษายน 2565
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565
.
สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรและหัวข้อการอบรมได้ที่ shorturl.at/cgtEM
.
🤓 คุณสมบัติผู้สมัคร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
.
😎 เงื่อนไขการผ่านการอบรมเพื่อรับเกียรติบัตร
1. ส่งงานตามที่วิทยากรมอบหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
2. เวลาเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยคะแนนหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
🥳 การรับสมัคร
สมัครทั้ง 2 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565
1. กรอกรายละเอียด Google Form ได้ที่ shorturl.at/imBF4
2. นำส่งหนังสืออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน shorturl.at/cloCS ทาง email: [email protected]
.
สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมทาง GLOBE Thailand Facebook และอีเมล์ที่ผู้สมัครแต่ละท่านกรอกใบสมัคร (โปรดกรอกอีเมล์อย่างระมัดระวัง) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
.
📍 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สสวท. เปิด อบรมออนไลน์ "กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565" ออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button