ข่าวการศึกษา

ข่าวดี ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และภารโรง 61,119 อัตรา จะได้รับค่าตอบแทนและค่าจ้าง อย่างครบถ้วนตลอดปีงบประมาณ 2565

ข่าวดี ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และภารโรง 61,119 อัตรา จะได้รับค่าตอบแทนและค่าจ้าง อย่างครบถ้วนตลอดปีงบประมาณ 2565

เพจ ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับค่าจ้างค่าตอบแทน ของครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2565 จนสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้

📣 ถือเป็น ข่าวดี สำหรับเพื่อนครู เจ้าหน้าที่ธุรการ และภารโรง 61,119 อัตรา ที่จะได้รับ ค่าตอบแทน และ ค่าจ้าง อย่างครบถ้วนตลอดปีงบประมาณ 2565 ค่ะ
🟢 กรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท ที่ได้รับ อนุมัติ จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (15/03/65) กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำมารวมกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ที่ สพฐ. มีอยู่อีกประมาณ 2.5 พันล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน ทั่วประเทศ ทั้ง 16 ตำแหน่ง ได้แก่
* บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต (พนักงานพิมพ์ดีด/ รปภ./ พนักงานทำความสะอาด/ พนักงานขับรถยนต์)
* บุคลากร สพท. ขาดแคลนและตั้งใหม่ (แทน 38 ค)
* ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
* เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
* นักการภารโรง
* ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
* วิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
* ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท
* ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท
* ครูและบุคลากรในโครงการตามพระราชดําริและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
* ครูคลังสมอง
* ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
* ลูกจ้างส่วนกลาง
* ค่าล่วงเวลาสำหรับครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
* ครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา รวมถึง
* พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ที่มีความห่วงใยมายังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและดูแลขวัญกำลังใจของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด โดยเน้นย้ำถึงการจัดสรรอัตรากำลังที่เพียงพอ เพื่อ ลดภาระครู จากงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button