การเรียนการสอน

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  นั้น  ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564

ขอบคุณที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button