เรื่องแนะนำ

สมาชิก กบข. สามารถดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินปี 2564 ยื่นภาษีออนไลน์ได้แล้ว ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือApplication

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ยังสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
 • สมาชิก กบข. สามารถดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้…

  –   My GPF Website เลือกเมนู “บัญชีของฉัน” คลิก www.mygpf.gpf.or.th/ (กรณีเข้าผ่านคอมพิวเตอร์)

  –   LINE กบข. (@gpfcommunity) หรือคลิก lin.ee/pg7w6hn
  แล้วเลือกเมนู “ดูใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2564“ (กรณีเข้าผ่านมือถือ)

  ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  –   My GPF Application เลือกเมนู “บัญชีของฉัน” คลิก bit.ly/2WsOKgQ (กรณีเข้าผ่านมือถือ)

  สมาชิก กบข. สามารถดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินปี 2564 ยื่นภาษีออนไลน์ได้แล้ว ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือApplication
  วิธีเปิดไฟล์ คือ ใส่รหัสผ่านโดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิดของท่าน ในรูปแบบ ddmmyyyy
  และที่สำคัญ…. ท่านต้องกรอกรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดไฟล์ใบแจ้งยอดเงิน .pdf เนื่องจากไฟล์ดังกล่าวได้มีการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button