ครูอัตราจ้างข่าวการศึกษา

ประกาศโรงเรียนแพรกษาวิทยา รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน สังกัดเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศโรงเรียนแพรกษาวิทยา เรื่อง การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน สังกัดเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแพรกษาวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1) ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
  2) ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  3) ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  4) ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5) ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  6) ครูผู้สอน วิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
  7) ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศและใบสมัครฯประกาศโรงเรียนแพรกษาวิทยา รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน สังกัดเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button