งานราชการ

กรมอุตุ รับสมัครผู้ที่ จบม.6 อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการ

กรมอุตุ รับสมัครผู้ที่ จบม.6 อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาครับสมัครสอบคัดเลือก โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1.1 ผู้สมัครสอบ มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ
1.2 สำเร็จการศึกษาระตับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตุ รับสมัครผู้ที่ จบม.6 อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button