การเรียนการสอน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปิดให้โหลดฟรี ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 43,000

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปิดให้โหลดฟรี ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 43,000

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 43,000 คำใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คำศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คำ ลูกคำ เป็นต้น การแสดงผลการใช้งานมีถึง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำ ผู้ใช้สามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ ทั้งยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย แอพพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โหลด Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royin.mobiledict

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button