อบรมออนไลน์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดอบรมออนไลน์ฟรี ครูผู้สอนภาษาไทย เข้าอบรม 80 % รับเกียรติบัตร

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดอบรมออนไลน์ ครูผู้สอนภาษาไทย เข้าอบรม 80 % รับเกียรติบัตร

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เปิดระบบลงทะเบียนทางเพจ “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
– ผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตร
– รับผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐๐ คน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดอบรมออนไลน์ฟรี ครูผู้สอนภาษาไทย เข้าอบรม 80 % รับเกียรติบัตร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button