อบรมออนไลน์

สพฐ.เปิด อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ตามกรอบ CEFR ระดับ A1-A2 ฟรี พร้อม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

สพฐ.เปิด อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ตามกรอบ CEFR ระดับ A1-A2 ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

การ อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test)  ผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ https://learning-obec.com/login

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะฯ ภาษาอังกฤษ สพฐ. ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยผู้ที่ผ่านการ อบรมออนไลน์ ในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนาม

โดย ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ได้โดยการพิมพ์Link URL: https://learning-obec.com

หลังจากนั้น กดที่รายการหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ A1 – A2 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เพื่อไปยังหน้าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ A1 – A2 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

โดยคุณครูสามารถ ดูคู่มือประกอบการใช้งานระบบ อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์  ด้านล่างนี้

สพฐ.เปิด อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ตามกรอบ CEFR ระดับ A1-A2 ฟรี พร้อม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button