อบรมออนไลน์

สพฐ. เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สพฐ. เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 500  คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการจัดทำโครงงานได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดรับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2565 (จำนวนจำกัด)

เกณฑ์การรับสมัครครูเข้าร่วมการอบรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเล็ท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้
3. เป็นครูผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (รับจำนวน 400 คน)
4. เป็นครูผู้สอนในวิชาอื่น ๆ ที่สนใจต้องการเรียนรู้ (รับจำนวน 100 คน)
คลิกที่ลิงก์ https://shorturl.asia/7wI4b
สพฐ. เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button