ข่าวการศึกษา

ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 8/2567 กำหนดอัตราเงินเดือน (ใหม่) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดเอกสาร อัตราเงินเดือนครู (ใหม่) ไฟล์ PDF ที่เว็บไซต์ ก.ค.ศ. : https://otepc.go.th/th/content_page/item/4863-8-2567.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button