สื่อการสอน

หนังสือนิทานอ่านประกอบ ชุด สระเดี่ยวพาเพลิน 18 เล่ม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ครูชั้นป.1 คือครูที่เริ่มต้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ ให้กับนักเรียน อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ค้นพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุดนิทานสระ อันทำให้นักเรียนสนุกกับการออกแบบภาพสระทั้ง 18 ตัว เป็นงานศิลปะ และได้ฟังนิทานที่ประสมจากสระ 18 ตัว ถึง 18 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีใบงาน และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ และเรียนรู้เรื่องภาษาไทยได้พัฒนาขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ (การอ่าน)
แผนการจัดการเรียนรู้ วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ (การเขียน)

หนังสือนิทานอ่านประกอบ ชุด สระเดี่ยวพาเพลิน 18 เล่ม

ที่มา : ThaiTeacher.tv

 

ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Back to top button