ข่าวการศึกษา

เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทยรูปแบบอัตนัย

รูปแบบใหม่ของการสอบ O-Net ปีนี้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้มีข้อสอบแบบอัตนัยเพิ่มขึ้น  สทศ. จึงทำรูปแบบของข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ รวมถึงเกณฑ์การตรวจมาให้คุณครู ทำความเข้าใจให้แก่เด็กนักเรียน ตามรายละเอียดด้านล่าง ครับ

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

Back to top button