อบรมออนไลน์

สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดย ดูจากกำหนดการออกอากาศ  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แล้วพิมพ์ใบ confirmation การลงทะเบียนออนไลน์ นำไปยื่นที่ศูนย์การอบรมตามหน่วยงานสังกัดของท่านก่อนวันอบรมจริงเพื่อสำรองที่นั่ง   ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมประวัติของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม
หมายเหตุ  ในวันเข้าอบรมที่ศูนย์อบรม โปรดสอบถามจำนวนผู้ลงทะเบียนล่าสุดที่ศูนย์อบรมของท่านก่อนเดินทาง เนื่องจากบางศูนย์รับจำนวนจำกัด
สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ตารางต่อไปนี้

ลำดับรายการคลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
1.Concept paperสสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
2.รายชื่อศูนย์การอบรม ตามสังกัด    สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
3.เอกสารคู่มือการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3 กิจกรรมสสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
4.โปรแกรม Geogebraสสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5.แผ่นพับประชาสัมพันธ์สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
6.ใบรายการ สื่อ อุปกรณ์ สะเต็มศึกษา พร้อมราคา สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
7.คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2560สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
8.คู่มือสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
9.แบบสอบถามสำหรับผู้เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรมสสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

และท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook สำหรับอบรมได้ตามช่วงชั้น ดังนี้

สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
สสวท.เปิดให้สมัครอบรมออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ที่มา : สสวท.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button