หนังสือคู่มือหนังสือราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดคู่มือ
http://personnel.obec.go.th/home/wp-content/uploads/2018/03/คู่มือรักษาการปรับใหม่.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button