หนังสือราชการ

มาแล้ว ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

ที่ ศธ 04009/ว2618 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

มาแล้ว ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ1.
1. ว2618
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพป.
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพม. 

ที่มา : สพร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button