หนังสือคู่มือ

slide ให้ความรู้เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ

ในการการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนหลายรายการ อีกเอกสารที่น่าสนใจคือ  เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  ลองโหลดไปศึกษาดูครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button