หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตกเบิกเดือนเมษายน- กรกฎาคม 2562)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5435,ว 5436 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินตกเบิก คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562)

ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตกเบิกเดือนเมษายน- กรกฎาคม 2562) ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตกเบิกเดือนเมษายน- กรกฎาคม 2562)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ
ว 5435 (3 ก.ย.62) แจ้ง สพท,สศศ.
ว 5436 (3 ก.ย.62) แจ้งโรงเรียนหน่วยเบิก

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button